Hvornår skal der udpeges en arbejdsmiljøkoordinator?

Byggepladser kan være farlige arbejdspladser, hvis der ikke er lavet en effektiv koordinering af arbejdsopgaver, hvor risici er håndteret. Det er bygherren, der har ansvaret for denne opgave.

Hvornår skal der udpeges en arbejdsmiljøkoordinator?

Når der skal være mere én arbejdsgiver på en byggeplads på samme tid, så skal bygherren sørge for, at der udpeges en arbejdsmiljøkoordinator, både for projekteringsfasen samt under byggefasen. Det er altid bygherrens ansvar, at arbejdet på en byggeplads udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og dette ansvar kan ikke overføres til en anden. Bygherren kan dog lade andre udføre de opgaver, der følger med ansvaret.

Arbejdsmiljøkoordinatoren har afgørende betydning for, at bygherren overholder sit ansvar ift. arbejdsmiljøloven, og arbejdsmiljøkoordinatoren skal derfor vælges med omhu.

Hvis man forventer, at der kommer over 10 mand i alt fordelt på mindst 2 arbejdsgivere, samtidigt på byggepladsen, så skal koordinatoren foruden relevant indsigt også have den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer.

I Joblife er vi specialister inden for arbejdsmiljøkoordinering under planlægning, projektering, udbud og udførelse af et byggeprojekt. Læs mere om arbejdsmiljøkoordinering

Joblife udbyder derudover også den lovpligtige arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse. Læs mere om vores udbud af koordinatoruddannelser.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev