Konference om psykologisk sikkerhed

Psykologisk sikkerhed konference

Nyeste viden og praktiske erfaringer fra 6 virksomheder. Den 2. maj i Vejle og 23. maj i København

Joblife inviterer til en konference om psykologisk sikkerhed med mulighed for at høre om den teoretiske baggrund kablet til praktiske erfaringer fra projekt ”Psykologisk sikkerhed”, der er medfinansieret af Velliv Foreningen.

På konferencen vil Christian Ørsted, der er ledelsesrådgiver, fortælle om psykologisk sikkerhed og ledelse i en uforudsigelig verden. Chefkonsulent Nis Kjær, Joblife a/s vil orientere om projektet ”Psykologisk sikkerhed”, hvorefter 2 deltagende virksomheder i projektet vil dele deres erfaringer med deltagerne på konferencen samt give deres anbefalinger til andre, der vil arbejde med emnet.

Der præsenteres et idekatalog og en værktøjskasse, som bl.a. indeholder et dialogspil, som deltagerne vil få mulighed for at afprøve på konferencen.

Konferencen afsluttes med indlæg fra Velliv Foreningen, bl.a. om muligheder for at få tilskud til projekter.

Program for konferencen

9:00 – 9:30 Registrering og morgenkaffe

9:30 – 9:45 Velkomst og program

9:45 – 10:30 Psykologisk tryghed og ledelse i en uforudsigelig verden v/ Christian Ørsted

10:30 – 11:00 Pause

11:00 – 11:15 Deltagerrefleksion

11:15 – 11:45 Orientering om projekt psykologisk sikkerhed v/ Nis Kjær

11:45 – 12:00 Afprøvning af spørgerammen

12:00 – 12:45 Frokost

12:45 – 12:50 Funktionel hjernetræning

12:50 – 13:30 Erfaringer fra projekt Psykologisk sikkerhed v/To af de deltagende virksomheder

13:30 – 13:45 Deltagerreflektion

13:45 – 14:05 Introduktion til idekatalog og værktøjskasse v/ Nis Kjær

14:05 – 14:35 Pause

14:35 – 15:05 Afprøvning af værktøjer fx dialogspil

15:05 – 15:20 Velliv Foreningen, foreningens formål og muligheder for tilskud v/ repræsentant fra Velliv Foreningen

15:20 – 15:30 Tak for i dag

Konference i maj i Vejle og København

Konferencen holdes den 2. maj i Vejle og den 23. maj i København.

Deltagerpris for konference, idekatalog og værktøjskasse: 1.275 kr. / deltager

Christian Ørsted - fagredaktør på ”Den frygtløse organisation” af Amy Edmonson

Christian Ørsted er, foruden at være ledelsesrådgiver, også forfatter til bestsellerne ”Livsfarlig ledelse” og ”Fatale forandringer”, ligesom han er fagredaktør på den danske udgave af Amy Edmonsons bog ”Den frygtløse organisation”.

Projekt ”Psykologisk sikkerhed”

Joblife a/s har, sammen med 6 virksomheder, fået midler fra Velliv Foreningen til at arbejde med virksomhedernes psykologiske sikkerhed, herunder at udvikle nye metoder og værktøjer.

Høj grad af psykologisk sikkerhed bidrager til at ændre fokus fra problemfokuseret til udviklende arbejdsmiljøindsats, der udover at forbedre arbejdsmiljøet, også bidrager til udvikling og innovation.

I projektet har vi udviklet en række værktøjer og procesmetoder samt en spørgeramme til kortlægning af den psykologiske sikkerhed.

 

Læs mere om projektet:

Velliv Foreningen

Velliv Foreningen arbejder for, at flere danskere får et godt liv med overskud.

Alle 370.000 medlemmer ejer pensionsselskabet Velliv. Som kunde hos Velliv er man automatisk medlem af Velliv Foreningen.

I de år, hvor der er overskud af Velliv Foreningens investeringer, udbetales bonus til medlemmerne og Velliv Foreningen støtter projekter, der fremmer den mentale sundhed i arbejdslivet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev