Ny runde med ekspertrådgivning til regionale arbejdspladser

I løbet af de sidste to år har de regionale arbejdspladser haft mulighed for at få ekspertrådgivning indenfor det psykiske arbejdsmiljø. Forløbet er nu forlænget, og der starter en ny runde i 2019-2021, hvor samarbejdet med leverandørerne fortsætter.

Erfaringerne fra de sidste år er meget positive, hvor over 90 % af de deltagende arbejdspladser melder tilbage, at de har fået ny inspiration til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø i forhold til kerneopgaven, de har fået konkrete redskaber samt ikke mindst at de kan bruge den nye viden i det daglige arbejde.

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har udgivet en samlet artikel ’Et bedre psykisk arbejdsmiljø – 4 artikler om erfaringer fra Ekspertrådgivning og inspiration 2016-2018’, hvor der kan læses om generelle samt konkrete erfaringer. I hæftet indgår bl.a. NIRAS’ erfaringer, hvor chefkonsulent Mads Bendixen fortæller om, at det er vigtigt at holde fokus på, hvilke muligheder den enkelte arbejdsplads har for at ændre hverdagen inden for de rammer, som nu en gang er gældende. Erfaringerne er, at det fungerer bedst, hvis man arbejder over en længere periode.

Det psykiske arbejdsmiljø indebærer ofte vanskelige problemstillinger, som man ikke kan løse på en enkelt workshop eller kursusdag. Tiden kan ofte bruges mere effektivt, hvis man mødes kort flere gange over et længere forløb. Også for at give tid til, at den nødvendige tillid opstår. Ofte vil problemer i det psykiske arbejdsmiljø handle om konflikter eller indre skillelinjer, og de kan være ømtålelige at tage fat om.

Læs også mere om NIRAS’ erfaringer med aktionslæring fra ekspertrådgivningen.

Rådgivning i 2019-2021 kan søges inden for fire temaer:

  • Organisatoriske forandringer
  • Faglige forandringer
  • Vold og trusler
  • Samarbejde, arbejdspladskultur og mobning

Området ’Samarbejde, arbejdskultur og mobning’ er et nyt område i forhold til de forrige år.

Hvem kan søge?

Hvis en regional arbejdsplads er interesseret i at benytte tilbuddet, skal de lokale parter rekvirere det i fællesskab. Med de lokale parterer menes ledere og tillidsvalgte fra MED- eller arbejdsmiljø-
organisationen. Der skal være tale om en fælles beslutning fra både ledelse og medarbejdere.

De nærmere rammer om ekspertrådgivningen lægges fast senere i år, og der kan søges fra januar 2019.

FAKTA OM EKSPERTRÅDGIVNING OG INSPIRATION
  • Ekspertrådgivning og inspiration er et tilbud til alle arbejdspladser i regionerne om at få ekspertstøtte til nye initiativer, som skal forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Bag tilbuddet står Danske Regioner og de faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet.
  • Flere end 100 arbejdspladser har gennemført forløb med støtte fra eksterne eksperter i 2016-2018. Tilbagemeldingerne fra arbejdspladserne er meget positive.
  • Derfor blev det aftalt i forårets overenskomstforhandlinger, at tilbuddet skal forlænges i 2019-2021, således at de nye forløb udnytter og bygger videre på erfaringerne fra første runde.
  • Fra januar 2019 kan alle arbejdspladser i regionerne rekvirere støtte til lokale forløb. Mere information vil kunne hentes i slutningen af året på http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk og på www.forhandlingsfaellesskabet.dk.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev