Nye muligheder for støtte til reduktion af sygefraværet på offentlige arbejdspladser

Støtte til reduktion af sygefravær på offentlige arbejdspladser

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har for tiden to puljer, der yder støtte til at nedbringe sygefraværet på udvalgte offentlige arbejdspladser. Joblife bistår arbejdspladser med at søge støtte og med at gennemføre de indsatser, der søges om støtte til.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har netop åbnet for ansøgninger til en pulje, der yder støtte til at nedbringe sygefraværet på arbejdspladser i kommuner, regioner og stat med et højt sygefravær, eller hvor arbejdsopgaverne gør, at arbejdsmiljøet er særligt belastet.

Målgruppen omfatter:

  • Politi (stat)
  • Beredskab (stat, regioner og kommuner)
  • Fængsler (stat)
  • Hospitaler (regioner)
  • Psykiatri (regioner)
  • Døgninstitutioner (kommuner og regioner)
  • Daginstitutioner (kommuner)
  • Undervisning (kommuner)
  • Erhvervsskoler (stat)

Ældreplejen er ikke omfattet af puljen, idet der findes en anden pulje i STAR til nedbringelse af sygefraværet i ældreplejen.

Joblife bistår med ekstern konsulentbistand

Begge puljer giver mulighed for, at ansøger kan søge om støtte til dækning af udgifter til ekstern konsulentbistand.
Joblife bistår derfor ansøgere med, dels at søge om støtte fra en af puljerne, dels at gennemføre de indsatser, som der søges om støtte til.
Dette gør vi på grundlag af vores solide erfaringer med fundraising og udviklingsprojekter samt vores mangeårige erfaringer med rådgivning af arbejdspladser inden for de støtteberettigede områder om forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer og reduktion af sygefraværet mv. Hertil kommer vores ekspertise inden for kortlægning (APV, medarbejdertilfredshed og trivsel mv.), analyse og evaluering.

Læs mere om puljen og støtten til nedbringelse af sygefraværet på offentlige arbejdspladser

Tilmeld dig vores nyhedsbrev