Stort projekt om asbestudsættelser

Der er kommet et øget fokus på udsættelsen for asbest i byggebranchen, bl.a. om resultater af materialeprøver; hvem der skal udtage prøver; sikkerhedsforanstaltninger; håndværkere, der får lungehindekræft m.v. Der er i den forbindelse også fokus på grænseværdien for asbestfibre, som ønskes skærpet.

Asbest

Valide resultater og instruktion

Efter en bygning er blevet kortlagt for forekomsten af farlige stoffer og herunder asbest inden en nedrivning eller renovering, skal der ikke være tvivl om analyseresultaternes rigtighed. Det er derfor vigtigt, at der ikke er økonomisk interesse forbundet med analyseresultatet af udtagne materialeprøver. Det bør derfor være uafhængige firmaer, som udtager materialeprøverne og ikke arbejdsgiverne. Vi må ikke sætte ulven til at vogte får.

Analyseresultaterne fra de udtagne prøver afgør medarbejdernes arbejdsmetoder under renoverings- og nedrivningsprojekter. De er afgørende for instruktionen af medarbejderne, herunder brugen af nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Hvordan formidles vigtige informationer bedst muligt videre til medarbejderne, og hvordan sikres den ønskede gennemsigtighed hele vejen igennem de omtalte projekter? Er der brug for øget fokus på arbejdsgiveren forpligtigelser, eller er der brug for en mere praktisk og ensartet tilgang til instruktionen af medarbejderne på byggepladsen?

Risiko for asbestudsættelse ved nedrivning

Anvendelsen af asbest blev stort set forbudt i 1980’erne, men asbest blev førhen brugt i en lang række produkter og materialer pga. de fysiske/kemiske egenskaber – bl.a. modstandsdygtigheden overfor varme og kemikaliebestandigheden. Selvom det er lang tid siden, at anvendelsen af asbest blev forbudt, er det ikke ensbetydende med, at der ikke er mennesker som udsættes for asbest, fx i forbindelse med deres arbejde. Det er især ved renovering samt nedrivning af ældre bygninger, at asbest kan risikere at blive farligt og den seneste tids store interesse for renoveringsprojekter har ikke gjort den mulige risiko mindre.

Asbestprojekt om udsættelsen for asbest på danske byggepladser

I 2019 blev der bevilliget 3 mil. kr. til et forskningsprojekt, som har til formål at undersøge udsættelsen af asbest på de danske byggepladser. Forskningsprojektet skal ligeledes undersøge, hvilke forhold og herunder, hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der betyder mest for beskyttelsesniveauet. Projektet skal forsøge at udvikle nye metoder til at opdage og informere om asbest på byggepladserne.

”Vi har en generel opfattelse af, at virksomheder involveret i renoverings- og nedrivningsprojekter har fokus på at beskytte deres medarbejdere og anvender de fornødne sikkerhedsforanstaltninger til dette”, udtaler chefkonsulent Henrik Harboe fra Joblife, som er en del af den projektgruppe, som skal undersøge udsættelsen for asbest på danske byggepladser.

Projektgruppen består af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet samt Joblife a/s, og projektet strækker sig frem til udgangen af 2023.

Men er de nuværende sikkerhedsforanstaltninger tilstrækkelige? Sikkerhedsforanstaltningerne som skal beskytte medarbejdere mod udsættelse for asbest har eksisteret siden slutningen af 1980’erne med få ændringer.

Asbestudsættelser

Flere deltagere i projektet

Det skal være sikkert er gå på arbejde. Joblife skal derfor ud på mange byggepladser og måle for asbest ved de forskellige arbejdsopgaver, der er ved nedrivning. Projektet kan bruge flere deltagere, så virksomheder der skal i gang med en renoverings- eller nedrivningsopgave, må gerne melde sig til projektet. Deltagelsen i forskningsprojektet er desuden anonym.

Interesserede kan melde sig til projektleder Jakob Bønløkke fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital på tlf.: 97 66 41 09 eller mail: jahb@rn.dk.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev