Indeklima og Teknik

Støj, akustik, ventilation og temperatur er sammen med udsættelse for gasser, dampe og støv vigtige parametre for medarbejdernes velbefindende i indeklimaet samt forebyggelse af symptomer og sygdom. Støj, akustik, ventilationsforhold, temperatur og træk er også vigtige i produktionsmiljøer, hvor lokaler og arbejdsprocesser kan påvirke medarbejdernes arbejdsmiljø.

Støj og Akustik

Forebyggelse gennem arbejdsmiljørigtig projektering og indretning er mest fordelagtig, men undersøgelse af indeklimaet, målinger og vurderinger er af stor betydning i en indsats for forbedringer.

Konsulenter

Kim Lundsgaard Jensen

Afdelingsleder Aarhus

Telefon: 28 35 65 21Email: klj@joblife.dk

Kim Lundsgaard Jensen

Afdelingsleder Aarhus

Afdeling: Aarhus
Kompetencer: Adfærd og kulturAPVArbejdsmiljøgennemgangArbejdsmiljøledelseArbejdsmiljølovgivningArbejdsmiljøorganisationArbejdsmiljørigtig indretningAuditCoachingLedelsessystemerMaskinsikkerhedNudgingProjektledelseRisikovurderingStøj og akustikStrategisk arbejdsmiljøTeknisk arbejdsmiljøUlykkesforebyggelse

Telefon: 28 35 65 21Email: klj@joblife.dk