Uddannelse i kemisk risikovurdering i Dansk Kemidatabase

Kun for abonnenter

Deltagerne klædes på til at foretage en kemisk risikovurdering på virksomheden med anvendelse af risikovurderingsmodulet i Dansk Kemidatabase. Formålet med en kemisk risikovurdering er at kortlægge, hvor og hvordan medarbejderne kan blive udsat for farlige kemikalier, så virksomheden kan fjerne eller forebygge risikoen.

Uddannelse i Kemisk risikovurdering

Men hvordan vurderer man risikoen? Hvor find­er man de relevante oplysninger? Hvilke kemi­kalier er farlige, og hvordan skal man forholde sig til indholdsstoffer, som er kræftrisikable, hormonforstyrrende, allergifremkaldende, er organiske opløsningsmidler, ætsende eller gif­tige. Hvilken betydning har påføringsmetode eller anvendte mængder i forhold til risiko for udsættelse af kemiske stoffer for medarbej­derne? Når det konstateres, at medarbejdere eksponeres unødigt for kemiske produkter, hvad skal man så gøre?

Uddannelsen anviser, hvordan den kemiske risiko­vurdering kan udarbejdes i Dansk Kemidatabase, og hvilke funktioner der kan være gavnlige, når denne udarbejdes. Deltagerne vil arbejde med eksempler på fremgangsmåder og vil have mulighed for at arbejde med egne arbejdsopgaver. Deltagerne klædes på til at kunne foretage en kemisk risikovurdering.

På uddannelsen gennemgås følgende emner

  • Hvad er en kemisk risikovurdering, og hvornår skal den laves?
  • Hvilke vurderingselementer skal indgå?
  • Hvor findes oplysningerne i Dansk Kemidatabase?
  • Hvordan kan risikovurderingen bruges, og hvor tit skal den revideres?

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig især til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, kemikalieansvarlige og andre, der ønsker mere viden på området, og som er øvet bruger af Dansk Kemidatabase.