APV & øvrige kortlægninger

I Joblife hjælper vi hver dag vores kunder med at skabe indsigt i forhold på arbejdspladsen og beslutningsgrundlag for eventuelle forbedringer blandt andet gennem APV og øvrige kortlægninger.

Med en professionel kortlægning og en overskuelig præsentation af vores resultater giver vi et unikt indblik i specifikke forhold og hjælper med at danne grundlag for målrettede prioriteringer og indsatser, der kan skabe værdi for både medarbejdere og virksomhed. Men først, hvad er APV?

Hvad er APV, den lovpligtige arbejdspladsvurdering?

APV er en forkortelse for Arbejdspladsvurdering.

I virksomheder med ansatte skal der hver 3. år laves en APV, der kortlægger arbejdsmiljøet i virksomheden. En APV igangsættes af arbejdsmiljøgruppen, og APV’en skal omfatte det fysiske- og psykiske arbejdsmiljø inklusiv eventuel sygefravær.

APV’en skal indeholde:
 • problembeskrivelse
 • en handlingsplan
 • opfølgningsplan

Læs mere på arbejdstilsynets hjemmeside

Den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV)

Den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) kan danne udgangspunkt for den fysiske og psykiske arbejdsmiljøindsats i din virksomhed. Kortlægning, vurdering, handlingsplan og opfølgning kan udføres på forskellige niveauer og med forskellige metoder, som vi tilpasser den enkelte virksomhed for at opnå optimal effekt.

Udover kortlægningen skal en APV også:

 • Prioritere indsatser
 • Aftale handlinger
 • Definere ansvarlige
 • Følge op – herunder vurdere effekten af eventuelle tiltag

Da sundhed også spiller en stor rolle for den enkelte medarbejder, for arbejdsmiljøet samt for sygefraværet og produktiviteten på arbejdspladsen, kan vi med fordel integrere sundhedsfaktorer i APV-kortlægningen – det kalder vi for APV Udvidet eller Integreret Analyse.

Analysemetoder

I vores arbejde bruger vi en række forskellige analysemetoder alt efter behov. Vores tilgang kan være anerkendende eller problemfokuseret, og ofte kombinerer vi flere metoder for at få det bedst mulige resultat.

Kvantitative kortlægninger

 • Spørgeskemabaseret kortlægning

Kvalitative kortlægninger

 • Dialogbaseret kortlægning
 • Interview i grupper eller individuelt
 • Fysisk gennemgang, fx arbejdsmiljøgennemgang
 • Workshops
 • Walk-and-talk
 • Løbende APV

Prioriteringsværktøjer

Til at prioritere eventuelle indsatser efter en kortlægning har vi en række forskellige værktøjer – fx det populære Trivselskompasset® eller risikovurderingsskemaer. Ligeledes hjælper vores IT-værktøj Plan A vores kunder med at styre indsatser.

Vi hjælper vores kunder med

 • Arbejdspladsvurderinger (APV)
 • Særlige APV-kortlægninger med fokus på fx kemi, biologi, støj og ATEX m.v.
 • Trivselsanalyser
 • Tilfredshedsanalyser
 • Analyser af det psykiske arbejdsmiljø
 • Analyser af den sociale kapital
 • Sikkerhedskulturanalyser
 • Værdimålinger
 • Effektanalyser
 • Cost-benefit-analyser

Vi arbejder desuden med

 • Ergonomiske kortlægninger
 • Støj og akustik
 • Sikkerhedsrunderinger (fx Mønsterarbejdsplads)
 • GAP-analyser
 • Personprofiler (DISK)
 • Støv og gasser
 • Kemiske stoffer
 • PCB
 • Skimmel
 • Sundhedstjek, høreundersøgelse, helbredskontroller ved natarbejde m.m.