Forebyggelse af hudlidelser

Mange manuelle arbejdsopgaver eller procedure på en virksomhed kan være belastende for huden på hænderne. Håndvask mange gange om dagen med vand og sæbe; desinfektion af huden med sprit og håndtering af forskellige farlige kemikalier er eksempler på sådanne forhold. Derudover kan uhensigtsmæssig brug af kemikaliehandsker også belaste huden fx hvis handskerne bruges for lang tid.

Hudlidelser

Hvis huden belastes gennem længere tid, så kan der opstå sygdomme i huden, som kan starte med udtørring, kløe og revner i huden, som på et senere tidspunkt kan udvikles til eksem.

2014- tal fra Arbejdstilsynet over anmeldte erhvervssygdomme viser, at hudlidelser er den tredje-hyppigst anmeldte sygdom. Det er især frisører, nærings- og nydelsesmiddelindustrien og restauranter, som er særligt udsat.

Mange hudlidelser kan let forebygges med forholdsvis simple midler. Brug af de rigtige kemikaliehandsker; håndvask i køligt vand og brug af sæber og cremer uden kendte irriterende indholdsstoffer er forhold, der virker.

I Joblife arbejder vi med det forebyggende arbejde i forskellige faser, der samlet set skal reducere risikoen for, at medarbejderne udvikler hudlidelser.

Vores rådgivning kan omfatte følgende:

  • Kortlægning af de forværrende faktorer i de forskellige afdelinger på virksomheden
  • Afklaring af om nogle af medarbejderne har hudproblemer ved brug af ”Hudens-APV”
  • Rådgivning om valg og brug af kemikaliehandsker
  • Undersøgelser af hudbelastende indholdsstofferne i sæber, håndcremer og desinfektionsmidler
  • Instruktion og oplæring af medarbejderne