Hygiejnekontrol

Hygiejnekontroller med specifikke COVID-19 tests

Hygiejnekontrol

Både i virksomheder, der skal have medarbejdere tilbage til arbejde i forbindelse med genåbningen, og i virksomheder, der har haft medarbejdere på arbejde hele tiden, kan der være et stort ønske om at vide, hvor god hygiejnen er på arbejdspladsen med betydning for medarbejdere, gæster, kunder og elever.

Joblife tilbyder at lave en hygiejnetest med måling for COVID-19, så det er muligt at få en vurdering af de tiltag, man på virksomheden har lavet for at holde en god hygiejne for at minimere smitterisikoen.

Vores normale koncept fra hygiejne- og indeklimaundersøgelser er udvidet specifikt til kontrol i forhold til smitte for COVID-19.

En hygiejnekontrol i forbindelse med COVID-19 indeholder:

  • Indledende møde for indsamling af viden og data vedr. indretning af arbejdspladsen, herunder pladskrav og afstandsforhold, håndtering af kontaktpunkter og herunder desinfektion/håndvask og interne hygiejnekrav for medarbejdere, besøgende, kunder og elever samt om planlægning og fordeling af arbejdstiden. Desuden om rengøring, herunder midler, frekvens og kontrol, samt om generel information vedr. COVID-19.
  • Gennemgang af virksomheden med fokus på potentielle smitterisici, bl.a. trafikknudepunkter samt kontaktpunkter ved udstyr og steder, som fx pulte, kontrolrum, kantiner, toiletter, skriveborde ved flex-arbejdspladser mv. I forlængelse af gennemgangen udvælges målepunkter. For mindre virksomheder tages 3 kontrolmålinger og for større virksomheder tages 10 målepunkter eller multipla af 10 afhængig af virksomhedens størrelse og smitteknudepunkter.
  • Kontrolmålinger foretages på de udvalgte steder, dels for levende mikroorganismer, dels specifik for COVID-19.
  • Efter analyse for ATP, der måler levende mikroorganismer og andet levende, som kan foretages på stedet, holdes afsluttende møde med en sammenfatning af et foreløbigt indtryk af smitte- og hygiejneniveauet.

Ovenstående foretages indenfor 1 dag.

  • Efter yderligere 1- 2 dage udarbejdes en afsluttende rapport, efter at resultater fra analysen for COVID-19 er lavet på laboratorium. Rapporten vil være klar indenfor 2-3 dage.

 

Hygiejnekontrollen udføres af en af vores erfarne specialister på området indenfor hygiejne med chefkonsulent, biolog Henrik Harboe, som gennem mange år har lavet hygiejnekontroller indenfor forskellige brancher, i spidsen.

Hygiejnekontrollen kan være relevant indenfor alle brancher, fx kontorer, institutioner og skoler, liberale erhverv, produktionsvirksomheder og servicevirksomheder.

Ud over hygiejnekontrol tilbyder Joblife også at lave risikovurderinger af smittefaren på virksomheder. Læs mere herom

Kontakt os for mere information og evt. et konkret tilbud.