Stinkskabe og punktudsug

Stinkskabe og punktudsug

Stinkskabe og punktudsug bruges for at beskytte medarbejdere imod indånding af farlige stoffer og materialer.

Derfor skal man også sikre, at de er effektive. Dette gøres ved den lovpligtige årlige kontrol.

Godkendelseskriterier punktudsug

Punktudsug bliver normalt godkendt ved en lufthastighed på 0,5 m/s i arbejdsområdet med potentiel luftforurening svarende til cirka 10-20 m/s i kanalen for punktudsuget, men der gælder særlige krav for punktudsug ved svejsning og skæring i metaller.

En punktudsug ved en svejsestation (populært et svejsesug) skal fjerne minimum 1000 m3/t luft ved brug af et lavtryksanlæg (normalt defineres lavtryksanlæg, som havende lufthastigheder på 20 m/s eller derunder) for at være godkendt.

Reglerne er mere komplekse, hvis der bruges et højtryksanlæg.

Vi tilbyder

Joblife tilbyder at lave kontroller af stinkskabe med både måling af lufthastigheder, sporgasafprøvning samt røgudlægning for at kontrollere funktionen af stinkskabet. Røgudlægning gør det muligt at se, om der er turbulens i stinkskabet f.eks. på grund af analyseopstillinger eller apparater i stinkskabet.

Vi laver også kontroller af punktudsug og svejseudsug med måling af lufthastigheder og eventuelt udlægning af røg vha. røgpind.
Udover at vi kontrollerer stinkskabe og punktudsug, så kontakter vi jer også automatisk inden næste års kontrol, for at høre om vi skal hjælpe jer igen med kontrollen. I behøver derfor ikke selv bekymre jer om den lovpligtige årlige kontrol.