Risikovurdering af smittefare

- for COVID-19 på arbejdspladsen

Risikovurdering af smittefare

Joblife hjælper med at finde og vurdere smittefarer på arbejdspladsen, fx i forbindelse genåbning af virksomheder.

Med udgangspunkt i retningslinjer fra bl.a. Arbejdstilsynet, Erhvervsministeriet og Sundhedsstyrelsen tilbyder vi at risikovurdere smittefare i forhold til medarbejdere, kunder, elever m.v.

Vi laver en risikovurdering, hvor vi kortlægger og vurderer emner som smitteveje, kontaktpunkter, hygiejne, rengøring, indretning (pladskrav, afstand, afskærmning m.v.), forskudte arbejdstider og adfærd.

Risikovurderingen vil typisk bestå af en fysisk gennemgang med observationer og interview, men kan også ske fx virtuelt eller som en workshop.

I forlængelse af risikovurderingen vil I modtage gode råd og sparring om fx indretning, instruktion, afspritning, værnemidler, afstand m.v. for at sikre en effektiv smittereduktion samt håndtering af ansatte med milde symptomer på COVID-19. Vi udarbejder gerne en opsummerende rapport, hvis dette ønskes.

Risikovurderingen udføres af en af vores erfarne specialister på området indenfor hygiejne med chefkonsulent, biolog Henrik Harboe, som gennem mange år har lavet hygiejnekontroller indenfor forskellige brancher, i spidsen.

Risikovurderingen kan være relevant indenfor alle brancher, fx kontorer, institutioner og skoler, liberale erhverv, produktionsvirksomheder, servicevirksomheder.

Joblife tilbyder også at lave hygiejnekontrol mht. bl.a. vira og COVID-19. Læs mere herom

Kontakt os for mere information og evt. et konkret tilbud.