IT-værktøjer til arbejdsmiljø

IT-værktøjer gør med systematik, viden og handlinger arbejdsmiljøarbejdet nemmere og mere effektivt. Joblifes værktøjer er web-baserede, og nogle findes desuden som apps.

I Joblife har vi lavet forskellige IT- og mobile løsninger til kunder på bestilling. Her udnytter vi vores ekspertise inden for arbejdsmiljø kombineret med fokus på målgruppen.

Vores IT-værktøjer er udviklet i samarbejde med vores kunder, som vi løbende er i dialog med omkring udvikling og optimering af værktøjerne, så de matcher deres behov.

I Joblife tilbyder vi følgende IT-værktøjer:

Vi udvikler desuden forskellige web- og mobile løsninger til enkeltkunder.

Dansk Kemidatabase

Dansk Kemidatabase er et kemistyringssystem, som hjælper virksomheden med at holde styr på de kemiske produkter. Det er en platform med kvalitetssikrede instruktioner med tilhørende sikkerhedsdatablade på over 17.000 produkter. Der er 4 forskellige abonnementstyper at vælge imellem, men uanset abonnementstype kan I frit benytte vores værktøjer til udarbejdelse af kemiske risikovurderinger og til substitution via farvekoder.
Dansk Kemidatabase gør det let og overskueligt at have styr på den kemiske dokumentation.

Ansvarlig for Dansk Kemidatabase

Tina Jensen - JOBLIFE
Tina Jensen

Tilbage til toppen

Plan A

Plan A er et webbaseret styringsværktøj, der kan samle alle handlingsplaner i ét simpelt værktøj – for arbejdsmiljø, miljø, kvalitet, mv. – og giver et stort overblik. Plan A er meget brugervenlig
med områder, kategorier, emner, prioritering og datoer i planen. Der kan opbygges en organisation, og der er mange muligheder for styring af rettigheder, roller og adgange samt mulighed for eksport og print. Der er mulighed for udvidelse med statistik og indtastningsmodul. Plan A findes på 7 sprog.

Ansvarlig for Plan A

Erik Nichum
Erik Nichum

IPL

IPL er et IT-system, der er udviklet til arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøstyring. Grundideen er at gøre APV-arbejdet synligt for virksomhedens medarbejdere. IPL tilbyder opdelinger på problemtype, løsningsøkonomi og omfang/alvorlighed. IPL gør det nemt for arbejdsmiljøgrupperne eller den arbejdsmiljøansvarlige at styre behandlingen af hvert problem med planlagt dato og udført dato. Alle registrerede problemer illustreres på et overskueligt kort.

Ansvarlig for IPL

Elisabeth Tang
Elisabeth Tang

Videndatabase

Videndatabasen giver det perfekte overblik over de love, regler og vejledninger, der er relevante lige netop for jeres branche og fagområde.

  • Arbejdsmiljø
  • Miljø
  • Energi
  • Natur

Lovlister
Videndatabasen gør det let at overholde kravet i ISO 45001/OHSAS 18001, ISO 50001 og ISO 14001, om at der skal foreligge en opdateret liste over de væsentligste love og bekendtgørelser som virksomheden er omfattet af. (bindende forpligtigelser)

Videndatabasen samler al den viden, der er nødvendig for, at man kan identificere og få adgang til de lovkrav og andre krav, der gælder for den enkelte virksomhed.

Videndatabasen kan opbygges, så der genereres lovlister, der passer til hele eller dele af virksomheden.

Mail-advisering
Efter ønske kan ansatte modtage en månedlig mail-advisering om ny lovgivning og ændret lovgivning.
Joblife kommenterer materialer fx. ved ændringer i lovgivning, hvor ændringerne beskrives eller ved særlige links, hvor supplerende information beskriver materialet. Disse kommentarer fremgår også af mail-adviseringerne, så virksomheden let kan danne sig et overblik.

Online søgninger
Videndatabasen er et stærkt online-værktøj, som nemt og hurtigt giver overblik over den nyeste lovgivning og information. Videndatabasen linker direkte til dokumenter på bl.a. Retsinformation, Arbejdstilsynets-, Miljøstyrelsens- og Branchearbejdsmiljørådenes hjemmesider.

Søgninger kan foretages fra smartphones, tablets og pc-er.

Ansvarlig for Videndatabasen

Lotte Finsen
Lotte Finsen

RISAVA

RISAVA indeholder 2 elektroniske værktøjer:

• Metode til risikovurdering af væsentlige arbejdsmiljøforhold
• Database med typiske væsentlige arbejdsmiljøforhold på regionale arbejdspladser.

Tillægsmodulet ”Lov og myndighedsliste” kan desuden kobles på RISAVA. RISAVA og IPL kan integreres.

 

Ansvarlig for RISAVA

Lotte Finsen
Lotte Finsen