IT-værktøjer til arbejdsmiljø

IT-værktøjer gør med systematik, viden og handlinger arbejdsmiljøarbejdet nemmere og mere effektivt. Joblifes værktøjer er web-baserede, og nogle findes desuden som apps.

I Joblife har vi lavet forskellige IT- og mobile løsninger til kunder på bestilling. Her udnytter vi vores ekspertise inden for arbejdsmiljø kombineret med fokus på målgruppen.

Vores IT-værktøjer er udviklet i samarbejde med vores kunder, som vi løbende er i dialog med omkring udvikling og optimering af værktøjerne, så de matcher deres behov.

I Joblife tilbyder vi følgende IT-værktøjer:

  • Kemidatabase til arbejdspladsbrugsanvisninger
  • Plan A: handlingsplan ikke kun til arbejdsmiljø
  • IPL: APV-handlingsplan
  • Videndatabase: lovgivning og vejledninger om arbejdsmiljø og miljø
  • RISAVA: riskovurdering af væsentlige arbejdsmiljøforhold

Vi udvikler desuden forskellige web- og mobile løsninger til enkeltkunder.

Kemidatabase

Dansk Kemidatabase administrerer virksomhedens kemiske produkter, og vores kemikere udarbejder og kvalitetssikrer 2-sides arbejdspladsbrugsanvisninger, så din virksomhed selv skal udfylde et minimum af informationer.
Der er adgang til kemidatabasen via app på Smartphone og tablet, så behovet for print af arbejdspladsbrugsanvisninger reduceres.

Plan A

Plan A er et webbaseret styringsværktøj, der kan samle alle handlingsplaner i ét simpelt værktøj – for arbejdsmiljø, miljø, kvalitet, mv. – og giver et stort overblik. Plan A er meget brugervenlig
med områder, kategorier, emner, prioritering og datoer i planen. Der kan opbygges en organisation, og der er mange muligheder for styring af rettigheder, roller og adgange samt mulighed for eksport og print. Der er mulighed for udvidelse med statistik og indtastningsmodul. Plan A findes på 7 sprog.

IPL

IPL er et IT-system, der er udviklet til arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøstyring. Grundideen er at gøre APV-arbejdet synligt for virksomhedens medarbejdere. IPL tilbyder opdelinger på problemtype, løsningsøkonomi og omfang/alvorlighed. IPL gør det nemt for arbejdsmiljøgrupperne eller den arbejdsmiljøansvarlige at styre behandlingen af hvert problem med planlagt dato og udført dato. Alle registrerede problemer illustreres på et overskueligt kort.

Videndatabase

Joblife Videndatabase giver det perfekte overblik over de love, regler og vejledninger, der er relevante lige netop for jeres branche og fagområde. Databasen giver et hurtigt overblik og avancerede søgefunktioner. Forklarende kommentarer beskriver i korte træk, hvad der bliver ændret i love, regler og vejledninger. Videndatabasen giver mulighed for at evaluere og overvåge overholdelsen af krav i lovgivningen, som det kræves i OHSAS 18001.

RISAVA

RISAVA indeholder 2 elektroniske værktøjer:

• Metode til risikovurdering af væsentlige arbejdsmiljøforhold
• Database med typiske væsentlige arbejdsmiljøforhold på regionale arbejdspladser.

Tillægsmodulet ”Lov og myndighedsliste” kan desuden kobles på RISAVA. RISAVA og IPL kan integreres.

Konsulenter