Arbejdsmiljøet – det snakker vi om. Kelsen A/S valgte dialogbaseret APV

Medarbejdernes oplevelse af arbejdsmiljøet er på samme tid enkel og kompleks. Der er en masse, der fungerer, og der er noget, der kunne være bedre. Der er de hårde sikkerhedsmæssige forhold, som ulykkesrisiko, støj og ergonomi, og der er de bløde ting, der handler om trivsel og samarbejde. Der er individuelle forhold som jobfunktion, erfaring, dag-, aften- og nathold, der gør, at man oplever arbejdsmiljøet forskelligt.

Vil du vide mere?

Tag fat i Nis Kjær, som brænder for at fortælle om dette emne