Byggestøv koster liv

Byggestøv koster liv

Arbejdstilsynet er lige nu i gang med en særlig tilsynsindsats på landets byggepladser, hvor bl.a. støv er i fokus. Og det er med god grund. Støv på byggepladser er ikke et særsyn. Man kan derfor nemt blive blind for både tilstedeværelsen og risikoen derved.

Men støv er ikke bare støv. Flere af de mest almindelige typer støv kan være kræftfremkaldende. Det gælder både respirabelt kvartsstøv – det helt fine støv, som opstår ved bearbejdning af bl.a. beton, letbeton, mursten og mørtel – og ligeledes inhalerbart træstøv.

Derfor er det selvsagt vigtigt, at man begrænser tilstedeværelsen af støv mest muligt. Mulighederne er mange, og det behøver ikke koste alverden.

Arbejdstilsynet fører særlig indsats

Arbejdstilsynet foreslår i deres særlige tilsynsindsats at minimere støvpåvirkningen ved følgende tiltag:

  • Hold støvende arbejde adskilt fra arbejde, der ikke støver
  • Sæt sug på alle maskiner, fx save, boremaskiner og slibemaskiner
  • Støvsug overflader jævnligt. Husk at bruge en støvklasse H-støvsuger. Hent evt. inspiration om ergonomisk støvsuger
  • Ventiler rummet, så støv, der hænger i luften, bliver fjernet
  • Brug maske som supplement, hvis støvet ikke kan fjernes helt med andre metoder

Målrettet indsats

Har I, på jeres virksomhed, brug for en målrettet og effektiv indsats, så står vi klar til at hjælpe. Dette kan fx være hjælp til:

  •  Opstart af eller udførelse af kemisk risikovurdering af procesgenereret forurening
  • Anbefalinger til forebyggelse gennem brug af tekniske foranstaltninger
  • Arbejdshygiejniske støvmålinger
  • Råd om værnemidler

80 % tilskud til måling og rådgivning

Lige nu kan en række virksomheder få op til 80 % tilskud til brug af autoriseret arbejdsmiljørådgivning samt til leje af tekniske hjælpemidler, der skal afprøves.

Midler i puljen formidles efter først-til-mølle-princippet. Når puljen er opbrugt for 2022, kommer endnu en pulje pr. 1. januar 2023.

Vi hjælper jer fra start til slut og bistår med at skræddersy en indsats til jeres virksomheds behov og udfordringer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev