Stor spørgelyst på webinar om nye SCIP-regler

Der var stor spørgelyst blandt de 30 deltagere på Joblifes webinar den 19. maj 2021 om de nye SCIP-regler, der handler om registrering af varer, der indeholder problematisk kemi.

SCIP webinar

En del virksomheder er usikre på, hvad de nye regler betyder for dem, og seniorkonsulent, Cand. Scient. i Kemi Thomas Poulsen gennemgik på webinaret de nye regler, der trådte i kraft den 5. januar 2021, så deltagerne kunne få afklaret, hvad reglerne betyder for deres virksomheder.

Thomas fortalte om baggrunden for SCIP-databasen, hvilke typer virksomheder der er omfattet af den nye registreringspligt og hvilke kemiske stoffer der udløser krav om registrering. Thomas gennemgik en række eksempler på varer, som i reglerne benævnes artikler, og komplekse genstande (emner sammensat af flere forskellige artikler) fra dagligdagen, som kan være omfattet af de nye regler.

Spørgsmål fra deltagerne

I reglerne er der sat en grænse for, hvor meget af et problematisk kemisk stof, der må være i artiklen, før reglerne træder i kraft – en såkaldt grænseværdi. Grænseværdien for registrering er 0,1 vægtprocent, og fra deltagerne på webinaret blev der spurgt til, hvorvidt grænseværdien relaterer sig til den samlede komplekse genstand eller de enkelte artikler. Thomas kunne belyse, at her vil det gælde for hver enkelt artikel, som den komplekse genstand er opbygget af. Ligeledes gælder det, at såfremt der er forskellige problematiske kemiske stoffer til stede i en artikel, og de hver især er under grænseværdien på 0,1 vægtprocent, så skal der ikke foretages en SCIP-registrering.

Muligheden for at forenkle SCIP-registreringen for nogle virksomhedstyper blev også belyst. Der er løsninger, hvor det er muligt at henvise til artikler, som allerede er i SCIP-databasen (gennem artiklens SCIP-nummer), hvilket betydeligt kan reducere registreringsarbejdet.

Der var spørgsmål til, om der findes et styringssystem, som virksomheder kan bruge til at samle indkommende SCIP-numre fra leverandører. Thomas kunne fortælle, at dette er forskelligt fra branche til branche, idet nogle har opsat deres eget system, mens andre ikke har gjort det.

Der blev spurgt til sanktioner, hvis en virksomhed ikke har registreret alle berørte artikler og komplekse genstande. Straffen vil almindeligvis være situationsbestemt og afhænge af, hvor grov overtrædelsen er.

Blev klædt på til at arbejde med SCIP-registreringer

Derudover præsenterede Thomas Poulsen forslag til, hvordan oplysninger om indholdsstoffer kan indhentes gennem leverandørkæden, hvad en SCIP-registrering skal indeholde, samt forslag til handlingsplaner for berørte virksomheder til at påbegynde arbejdet med SCIP.

Samlet set, blev deltagerne bedre klædt på til arbejdet med SCIP.

Har du spørgsmål vedr. SCIP, så kontakt gerne Thomas Poulsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev