Systematik og Strategi

Udgangspunktet for et succesfyldt arbejdsmiljøarbejde i en organisation er ledelsens strategi og mål på området – og det betaler sig at have et godt arbejdsmiljø. Strukturer, metoder og systematik er nøgleord for at fastholde det gode arbejde både i helt simple ledelsessystemer eller hvis man er arbejdsmiljøcertificeret.

Systematik og strategi

En velfungerende arbejdsmiljø- og MED-organisation er sammen med ledelsen en vigtig spiller i at skabe en sikker og sund arbejdsplads. Organisationen skal kende opgaver og roller, være veluddannet gennem fx netværk og uddannelser samt have adgang til værktøjer og databaser. Området indeholder også kortlægninger som fx medarbejdertilfredshed og APV.