Arbejdsmiljøkonference hos Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune har for nylig afholdt en intern arbejdsmiljøkonference for ca. 210 medarbejdere. Konferencen blev tilrettelagt og afviklet i samarbejde med NIRAS JOBLIFE og bød bl.a. på syv forskellige workshops samt opstart af interne netværksgrupper til fremtidig vidensdeling og facilitering af arbejdsmiljøarbejdet.

Arbejdsmiljøkonference hos Lyngby-Taarbæk Kommune

NIRAS JOBLIFE har hjulpet Lyngby-Taarbæk Kommune med at planlægge og afvikle en intern arbejdsmiljøkonference målrettet medlemmer af kommunens hovedudvalg og centerudvalg samt arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i arbejdsmiljøgrupperne i og uden for de lokale MED-udvalg. Konferencen blev udbudt som en del af kommunens tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse, og ca. 210 medarbejdere deltog i Virumhallen d. 11. september 2014.

I dialog med kommunens arbejdsmiljøansvarlige Kim Bjernvig udarbejdede NIRAS JOBLIFE et konferenceprogram med syv forskellige workshops, der tog fat i relevante arbejdsmiljøudfordringer i Lyngby-Taarbæk Kommune. NIRAS JOBLIFEs opgave var bl.a. at definere og udvikle indholdet af hver enkelt workshop, som konsulenter fra NIRAS JOBLIFE ligeledes varetog afviklingen af. Hver workshop blev gennemført både om formiddagen og om eftermiddagen, så medarbejderne kunne deltage i to workshops hver.

Der er stor tilfredshed med arbejdsmiljøkonferencen over hele linjen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det var en spændende dag med mange gode, inspirerende oplæg fra NIRAS JOBLIFE, og hovedudvalget har udtrykt stor tilfredshed med NIRAS JOBLIFEs planlægning, koordinering og oplæg. Det giver selvfølgelig blod på tanden i forhold til et fremtidigt samarbejde.

Workshops og netværk

Emnerne på dagens workshops spændte bredt og dækkede både fysiske og psykiske arbejdsmiljøpåvirkninger:

• Vold og trusler
• Indeklimaets ABC
• Pas på dig selv og din kollega
• Holdninger, adfærd og kultur
• Medarbejderrobusthed i en forandringstid
• Den årlige arbejdsmiljødrøftelse
• Social kapital i praksis

Som et af de sidste punkter på programmet igangsatte NIRAS JOBLIFE desuden en times netværksarbejde. Her havde kommunens medarbejdere mulighed for at danne netværk inden for egne områder, som de fremadrettet kan bruge til vidensdeling og facilitering af arbejdsmiljøarbejdet i det daglige.

Både ledere og medarbejdere har efterfølgende sagt, at konferencen var et fantastisk godt initiativ. Det er også mit indtryk, at deltagerne var meget aktive på de forskellige workshops, som ramte plet stort set alle steder

NIRAS JOBLIFE og Lyngby-Taarbæk Kommune er nu i gang med at drøfte mulige efteruddannelsesinitiativer i 2015.