Arbejdsmiljøkursus – En stor succes!

Efteruddannelse af Arbejdsmiljøorganisationen ved Enemærke & Petersen

Enemærke & Petersen (E&P) har i samarbejde med NIRAS JOBLIFE, afholdt arbejdsmiljøkursus for hele arbejdsmiljøorganisationen.

Arbejdsmiljøkursus

De ansatte har klart fået noget med hjem i bagagen, og min fornemmelse er, at man har brugt sin viden fra dagen til at skabe gode dialoger lokalt efterfølgende. Opgaven bliver på sigt selvfølgelig, at får de gode dialoger, omsat til handlinger og styrkelse af arbejdsmiljøet.

Kurset indledtes med plenum oplæg fra ledelsen om vigtigheden af den gode sikkerhedskultur. Derefter deltog alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen(AMO) samt arbejdsmiljøkoordinatorerne på 4 forskellige workshops.
E&P’s arbejdsmiljømiljøafdeling havde ud fra program for NIRAS supplerende arbejdsmiljøuddannelse – SUPP17, hvor der var 16 workshops, valgt de 4 workshops der passede ind i deres arbejdsmiljøarbejde. Disse var emnerne ergonomi, god søvn, persontyper og samarbejde samt maskinsikkerhed, risikovurdering og adfærd.

Afslutningsvis på dagen havde NIRAS JOBLIFE et plenum indlæg med overskriften ”Sæt din viden i spil”.

Dagen var en stor succes. E&P har tidligere hold fælles arbejdsmiljøkurser, og erfaringen er, at man opnår stor værdi ved at samle alle medlemmer af AMO og arbejdsmiljøkoordinatorer, særlig styrkelse af netværket og muligheden for at dele viden og erfaringer.