Ulykkesforebyggelse

En grundlæggende faktor i virksomheders arbejdsmiljøarbejde er forebyggelse af ulykker. Ulykkesforebyggelse er mange ting, da risikoen kan opstå af både mangelfuld planlægning og maskinsikkerhed, forkert håndtering, risikabel adfærd eller farer fra omgivende forhold.

Ulykkesforebyggelse

Sikkerhedskulturen er afgørende for den gode adfærd ved planlægning, indkøb, projektering og i hverdagen på arbejdspladserne. Alle skal bidrage, men ledelsens commitment er afgørende for en sikker arbejdsplads.

Indenfor bygge- og anlægsfagene er bygherrens ansvar yderst vigtigt med sikkerhedskoordinering i både projektering- og udførelsesfasen inkl. plan for sikkerhed og sundhed.

Implementerede værktøjer og metoder til at forebygge ulykker er essentiel i arbejdet med at nå nul ulykker – ligesom maskinsikkerhed, CE-mærkning, el-sikkerhed m.v. er afgørende.