Kemi og Biologi

Kemiske og biologiske påvirkninger kan give akutte skader, gener eller sygdom efter længere tids påvirkning, som fx astma, udslæt og andre allergiske reaktioner.

Kemiforedrag med Gitte Lindhard

Kemiske og biologiske påvirkninger kan give akutte skader, gener eller sygdom efter længere tids påvirkning, som fx astma, udslæt og andre allergiske reaktioner.

Symptomer og sygdom kan udløses af biologiske eller kemiske påvirkninger i indåndingsluften eller materialer, der håndteres. Dampe, gasser, aerosoler og støv fra produktionsmiljøer er i fokus – ligesom eksplosionsfarlig atmosfære (ATEX).

Mange udfordringer stammer fra indholdsstoffer i tidligere tiders byggematerialer, så derfor er der krav om screening for PCB, asbest, bly m.v. i bygninger, der skal nedrives.

Der er behov for stor fokus på kemikalier, sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger i kombination med regler om ’farligt gods’.

Forebyggelse bør ske både gennem indkøb, planlægning og substitution af problematiske produkter og arbejdsprocesser, ligesom ved ventilation, korrekt håndtering og personlige værnemidler.

Konsulenter