Kemi og Biologi

Kemiske og biologiske påvirkninger kan give akutte skader, gener eller sygdom efter længere tids påvirkning, som fx astma, udslæt og andre allergiske reaktioner. Desuden kan der være akutte smittefare pga. epidemier eller ved særlige arbejdsprocesser som fx spildevand.

Kemiforedrag med Gitte Lindhard

Symptomer og sygdom kan udløses af biologiske eller kemiske påvirkninger i indåndingsluften eller materialer, der håndteres. Dampe, gasser, aerosoler og støv fra produktionsmiljøer er i fokus – ligesom eksplosionsfarlig atmosfære (ATEX). Smittefare med bakterier eller vira kan være via epidemier i samfundet eller i forhold til konkrete arbejdsprocesser.

Mange udfordringer stammer fra indholdsstoffer i tidligere tiders byggematerialer, så derfor er der krav om screening for PCB, asbest, bly m.v. i bygninger, der skal nedrives.

Der er behov for stor fokus på kemikalier, sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger i kombination med regler om ’farligt gods’.

Forebyggelse bør ske både gennem indkøb, planlægning og substitution af problematiske produkter og arbejdsprocesser, ligesom ved ventilation, korrekt håndtering og personlige værnemidler. Risikovurderinger anbefales som et grundlæggende element for forebyggelsen uanset, om det er i forhold til kemiske eller biologiske påvirkninger.

Konsulenter